Způsob terapie a poradenství

 

 

Přístup, který v práci využíváme, se nazývá GESTALT. Gestalt je terapie vyrůstající ze základů humanistické (na člověka zaměřené) a existenciální (vztahující se k bytí) psychologie, a proto věří, že lidé se rodí se zdroji a schopnostmi být s druhými v uspokojivém kontaktu a vést spokojený život a že k tomu také přirozeně směřují. Gestalt terapie je tedy zacílená především na existenci člověka, jeho vztahy, radosti a utrpení, jak je právě prožívá a jak s nimi může naložit. Má zážitkový charakter a zaměřuje se na osobní zkušenost klienta. Gestalt terapeuti předpokládají, že lidé potencionálně mají všechny nezbytné schopnosti, aby vyřešili své problémy nebo čelili svým obtížím. Nicméně někdy lidé uvíznou a potřebují s něčím pomoci. Cílem gestalt terapie není interpretování klientových pocitů, činů a rozhodnutí, ale prostřednictvím zážitkových experimentů umožnit klientovi přímý prožitek a pak pracovat na tom, jak jej klient může ve svém životě využít. Gestalt terapeut aktivně vstupuje do vztahu s klientem, pomáhá mu zřetelněji vidět v jaké situaci se ocitl, zjistit, jakou roli v ní hraje a experimentovat s hledáním nových řešení a způsobů jak jeho obtížím čelit. Terapeut říká sám za sebe, co si myslí, popisuje co vidí a co prožívá, sdílí své osobní zkušenosti a povzbuzuje klienta k tomu, aby činil totéž. Terapeut neinstruuje klienta v tom, co má dělat, ale povzbuzuje ho k autonomii a vytváření vlastních rozhodnutí. Gestalt terapeut se nesnaží hledat příčinu klientových obtíží, spíše než "proč" jej zajímá "jak" a co je možné tady a teď udělat jinak.

 

Když položíte instalatérovi jednoduchou otázku, proč Vaše myčka nevypouští vodu, nejspíš Vám nabídne i jednoduchou odpověď, třeba že má ucpaný odtok (jasná příčina - jasný následek) a s největší pravděpodobností Vám bude schopen ji i opravit. Bohužel nebo spíš bohudík, lidé nejsou tak jasně příčinní. My Vám neřekneme proč trpíte úzkostí vždy když jdete večer spát, ani neuděláme čáry máry a Vy, po té co od nás odejdete, budete už klidně usínat. To, co můžeme jako psychologové nabídnout je, zkusit se na to co se děje a jak se to děje společně podívat a hledat možnosti co dál. Je to způsob práce, který není tak přímočarý, jasný a jednoduchý, tak jako není přímočarý, jasný a jednoduchý člověk, ale podle našich zkušeností se do něj vyplatí tu energii, čas a peníze investovat.

 

Mnozí z nás byli vedeni k tomu, aby si moc nevšímali vlastního procesu uvědomění a raději se podrobili tlaku okolí. Často během dětství nebo někdy později tento proces uvědomování si toho, co vlastně potřebuji, co chci a co cítím tedy něco přeruší a my uvízneme ve strnulých vzorcích a přesvědčeních o sobě, která nám překážejí a negativně ovlivňují naše prožívání a chování. Cílem gestalt terapie je zkoumat a odhalovat tyto strnulé vzorce našeho prožívání a chování a to, jak stále na nás působí a ovlivňují náš současný život, což může být někdy i bolestné. Bez tohoto poznání ale není změna možná. Často si vytváříme problémy tím, že se vyhýbáme určitým prožitkům, které označujeme jako nepříjemné nebo nepřijatelné. Tím je ale nemůžeme nikdy ukončit (uzavřít gestalt) a posunout se ve svém vývoji dál. Když si dovolíme je prožít s plným uvědoměním v kontaktu s druhým (terapeutem), můžeme je ukončit, a tak se otevřít čemukoliv novému, protože život je neustálá změna.
V Gestalt terapii není naši snahou hodnotit, interpretovat nebo analyzovat Vaše chování, myšlení nebo prožívání, ale pomoci Vám v rozvoji uvědomování si těchto strnulých vzorů, které opakujete, a tím rozšířit Vaše možnosti volby. Snahou je pomoci společně najít nové a tvořivější způsoby, jak řešit problém nebo krizi, se kterou se potýkáte.

 


Cílem Gestalt terapie je:

  • aby si klient lépe uvědomoval co dělá a prožívá, jak to dělá a jak se může změnit, aby se učil přijímat samého sebe a více si sebe vážil
  • integrace osobnosti klienta (jeho mysli, emocionálního prožívání, těla a tělesných prožitků) 
  • převzetí odpovědnosti za svůj život, svoje prožívání a rozhodnutí (uvědomění si rozdílu mezi "musím" a "chci")
  • dokončení neuzavřených procesů, vztahů, pocitů a nevyhovujících zvyků, přetrvávajících z minulosti 
  • poskytnout podporu v náročných situacích, posilovat schopnost sebepodpory 

 

Tohle je stručný a tedy zjednodušený popis toho jak terapeuticky pracujeme, ale pro vytvoření základní představy se domníváme že dostačující. V současnosti existují publikace, ve kterých si můžete další informace dohledat, pokud Vás zajímá náš přístup podrobněji.

 

Literatura:
JOYCE, P., SILLS, CH.: Základní dovednosti v gestalt psychoterapii. Portál, Praha, 2011.
MACKEWN J: Gestalt psychoterapie. Portál, Praha, 2004.
YONTEF, G.M.: Gestalt terapie – Uvědomování, dialog a proces, Triton, Praha, 2009.
ZINKER. J.: Tvůrčí proces Gestalt terapii, ERA, Brno, 2004.

   

Kontakt Boskovice

Image

Adresa

17. listopadu 25
Boskovice 680 01


Telefon

Mgr. Peter Kollár

+420 776 385 985

- - - - - - - - - - - - - -

PhDr. Veronika Ondrová

+420 776 572 112


e-mail

psychologicka.terapie@

seznam.cz

 

Kontakt Brno

Image

Adresa

Soběšická 151

Brno 638 00

 

Telefon

Mgr. Peter Kollár

+420 776 385 985


e-mail

psychologicka.terapie-brno@seznam.cz