Psychologická terapie a poradenství

 

 

Psychologická poradna Boskovice a Psychologická poradna Brno Vám nabízí psychologickou terapii a psychologické poradenství. Poskytujeme individuální, párovou a rodinnou terapii, zaměřenou na klientovo uvědomování si vlastních pocitů, činů a rozhodnutí s následnou prací na tom, jak je může využít.

 

 

S čím Vám konkrétně můžeme pomoci?

 

 • Podpora v obtížných životních obdobích nebo situacích
 • Partnerské a manželské potíže
 • Potíže ve vztazích (kamarádské, přátelské, mezigenerační...)
 • Téma sebehodnoty, sebevědomí a sebedůvěry
 • Zvládání krizových a stresových situací
 • Vyrovnávaní se se závažnou událostí
 • Psychosomatické obtíže (např. vyčerpanost, bolesti hlavy, trávící potíže, bušení srdce, kožní problémy…)
 • Pomoc při vytváření důležitých rozhodnutí
 • Rozvoj komunikačních dovedností a emoční inteligence
 • Rozvoj a změny některých osobnostních aspektů
 • Výchovná problematika u dětí a dospívajících
 • Zaobírání se existenciálními otázkami
 • Primární a terciární prevence závislostí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo pro nás vytvořila Tereza Urbášková

Kontakt: terka.urb@email.cz

Kontakt Boskovice

Image

Adresa

17. listopadu 25
Boskovice 680 01

 

Telefon

Mgr. Peter Kollár

+420 776 385 985

- - - - - - - - - - - - - -

PhDr. Veronika Ondrová

+420 776 572 112


e-mail

psychologicka.terapie@

seznam.cz

 

Kontakt Brno

Image

Adresa

Soběšická 151

Brno 638 00

 

Telefon

Mgr. Peter Kollár

+420 776 385 985


e-mail

psychologicka.terapie-brno@seznam.cz