Terapeuti

 

 

PhDr. Veronika Ondrová

veronika02

 

Vzdělání a pracovní zkušenosti

 

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia jsem nějakou dobu pracovala v Ostravě jako školní psycholožka na Obchodní akademii a na Vyšší odborné škole sociální, kde jsem také učila a vedla zážitkové kurzy pro sociální pracovníky. Po té, co se mi narodil syn, jsem se vrátila zpět do svého rodiště. Po rodičovské dovolené jsem díky svému původně pedagogickému vzdělání (absolventka SPgŠ Boskovice) pracovala 2,5 roku jako učitelka v mateřské škole a prohloubila si svoje zkušenosti s dětmi předškolního věku, které aktuálně využívám především při terapii hrou.
Během absolvování psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii jsme společně s kolegou Mgr. Kollárem vytvořili psychologické pracoviště v Boskovicích, kde společně působíme od r. 2012 - dosud. V soukromé psychologické praxi se věnuji terapii jak dětí a dospívajících, tak dospělých. Jsem absolventkou postgraduálního výcviku v dětské psychoterapii.
Od r. 2014 také pracuji na částečný úvazek jako psycholožka v Jihomoravských dětských léčebnách. V Dětské léčebně Křetín se věnuji především dětem a dospívajícím s nadváhou a obezitou, případně i mladistvým s lehčími formami poruch příjmu potravy nevyžadujícími psychiatrickou hospitalizaci. V Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice se zabývám diagnostikou raného vývoje a podporou rodičů dětí s handicapem. Konzultačně též dojíždím do Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy.
Přes tři a půl roku jsem pracovala i v klinicko-psychologické ambulanci Nemocnice Blansko, jejíž zaměření je především psychodiagnostické a psychoterapeutické. Pacienty jsou jak děti tak dospělí. V květnu 2022 jsem atestovala z klinické psychologie.
Angažuji se v několika odborných společnostech – působím ve výboru ČSGT (Česká společnost pro Gestalt terapii) a ve výboru Psychologické sekce Obezitologické společnosti. Jsem členkou Asociace klinických psychologů a Českomoravské psychologické společnosti.
Nadále se ve svém oboru vzdělávám jak na odborných seminářích, konferencích a workshopech, tak i prostřednictvím komplexnějších kurzů a výcviků.
K mým pravidelným aktivitám patří také přednášková činnost, zejména týkající se problematiky dětské obezity.
 

 

Kurzy a výcviky

 

 • Psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii – institut Dialog (2010-2014)
 • Postgraduální výcvik v dětské psychoterapii, IVGT Praha (2016 – 2018)
 • Edukativní rodičovská terapie – školitel PhDr. Miroslava Štěpánková PhD., Mgr. Michaela Širůčková, PhD., Mansio (2014)
 • Rorschachova metoda - PhDr. Anton Polák, PhDr. Igor Obuch (2014 – 2016)
 • Školení v metodice behaviorální terapie obezity – školitel PhDr. Iva Málková, STOB (2015)
 • Motivační rozhovory - PhDr. Jan Soukup (2015-2016)
 • Sandplaynig – využití herního pískoviště v diagnostice a poradenství s dětmi i dospělými (2015)
 • Kurz Bayleyová BSID-II - školitel PhDr. Dana Sobotková, Testcentrum (2016)
 • MMPI – školitel Mgr. Václav Šnorek, IKP Praha (2016)
 • Vývojová psychopatologie – školitel PhDr. Karolína Malá, IKP Praha (2016 - 2017)
 • Wechslerovy škály – školitel Mgr. Václav Šnorek, PhDr. Karolína Malá, PhDr. Dana Krejčířová, IKP Praha (2017 - 2018)
 • Psychologická vývojová diagnostika - garantuje Mgr. Hana Jahnová, PhDr. Dana Krejčířová FN Brno (2018-2019)
 • TAT – Tématicko-apercepční test, školitel: Táňa Fisherová, garantováno PN Černovice (2018)
 • Q.E.C. – práce s traumatem, Melanie Solomon (2018)
 • Kurz TRE – práce s traumatem, Mgr. Jana Horsáková (2019)
 • Kurz Rorschachovy metody u dětí – školitel PhDr. Dana Krejčířová, IKP Praha (2019)
 • IDS-P - diagnostika inteligence a vývoje u předškolních dětí, garantuje PhDr. Dana Krejčířová, Testcentrum (2020)
 • Disharmonický vývoj osobnosti – školitel PhDr. Karolína Malá, IKP Praha (2021)
 • WAIS-III - pro pokročilé - školitel PhDr. Pavel Král, PhD., Testcentrum (2022)
 • CARS 2 – školitel PhDr. Tereza Soukupová, PhD., Testcentrum (2022)
 • Dynamika problémového chování – školitel PhDr. Miroslava Štěpánková PhD., Mansio (2023)
   
   

Publikační činnost

 

 • Ondrová, V. (2007). Hodnotové orientace klientů kontaktních center. In Heller, D., Mertin, V., Sobotková, I. Prožívání sebe a měnícího se světa (str. 56). Praha: UK
 • Novotný, J.S., Novotná V., Novotný Z. (2007). Perspektivy diagnostiky a terapie poruch okruhu FASD v rámci zdravotnického systému České republiky. Journal of FASD, 1(1)
 • Novotná, V., Novotný, J.S. (2007). Charakteristické a diagnostické znaky poruch okruhu FASD z pohledu různých oborů. Journal of FASD, 1 (2)
 • Novotná, V., Novotný, J.S. (2010). Šamani a děti květin – Za tajemstvím přitažlivosti psychedelik. In Machalová a kol. Dialógy o závislostiach (str. 103). Vydal Institut mezioborových studií Brno
 • Bednaříková K., Novotná V., Prudilová J. (2019): Zkušenosti z léčby dětských pacientů s nadváhou a obezitou. Československá pediatrie. 74(2), 111-114
 • Pracovní skupina Psychologické sekce Obezitologické společnosti ČSL JEP (2020): Psychologické aspekty obezity. Čas. Lék. Čes 2020; 159; 118-124
   

 

Členství v odborných společnostech

 

Jsem členkou Českomoravské psychologické společnosti, České společnosti pro Gestalt terapii, Asociace klinických psychologů a psychologické sekce Obezitologické společnosti.

 

 

 

 

Mgr. Peter Kollár

peter02

 

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

 

Narodil som sa v roku 1979. Po základnej škole a gymnáziu som v roku 2008 ukončil štúdium jednoodborovej psychológie na Fakulte sociálnych vecí a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hneď po štúdiu som 3 roky pracoval na Referáte poradensko-psychologických služieb v Trnave (v ČR má táto inštitúcia názov Manželská a rodinná poradna). Táto pozícia zahŕňala prácu s individuálnymi klientmi, pármi, poprípade s rodinou, ktorí prichádzali s rôznou problematikou z oblasti partnerskej, osobnostnej a výchovných problémov s mladistvými. V júli 2011 som sa presťahoval do ČR a zamestnal som sa v organizácii Spondea Brno, kde som v Intervenčnom centre pracoval s osobami ohrozenými domácim násilím a v Krízovom centre s deťmi a mladistvými do 26 rokov, poprípade s ich rodinami. Od začiatku roku 2013 som sa vrátil na svoje staronové pôsobisko, konkrétne do Manželské a rodinné poradny v Brne, kde som do roku 2019 v pozícii psychológa poskytoval individuálne, párové a rodinné terapie.

Od roku 2012 poskytujem psychoterapiu v súkromnej praxi v Boskovicích a od 2014 aj v Brne. Od roku 2016 poskytujem individálne a týmové supervízie. 

Okrem spomínaného príležitostne lektorujem rôzne kurzy zamerané predovšetkým na oblasť osobnostného a sociálneho rozvoja človeka, som trénerom v psychoterapeutickom výcviku v inštitúte Dialog, vediem študentské praxe študentov psychológie a prednášam na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity. 

 

 

Kurzy a výcviky

 

 • Postgraduálny výcvik v Gestalt psychoterapii, zameraný na terapeutickú prácu s telom v rozsahu 186 hodín
 • Postgraduálny výcvik v Gestalt psychoterapii, zameraný na terapeutickú prácu pod supervíziou v rozsahu 168 hodín
 • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii ukončený záverečnou skúškou Gestalt - psychoterapeut, v celkovom rozsahu 620 výcvikových hodin, školiteľ - Institut Dialog, Brno
 • Výcvik Supervízia v pomáhajúcich profesiách, ukončený záverečnou skúškou - Supervízor, v celkovom rozsahu 240 hodín, školiteľ - Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho seminára Párová terapia v Gestalt terapii 
 • Certifikát - 200 hodinový výcvik Poradenská propedeutika (akreditácia Asociáciou manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov SR)
 • Certifikát za absolvovanie výcviku Telefonická krízová intervencia pre deti v núdzi
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho seminára Skupinová dynamika a facilitácia skupinových procesov
 • Osvedčenie o absolvovaní lektorského výcviku v prevenčnom programe Povedz to priamo + supervízia 
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity Lektorské zručnosti
 • Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára Kariérne poradenstvo
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity Obchodovanie s ľuďmi
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity Rozvoj sociálnych kompetencií

 

 

Členstvo v odborných spoločnostiach

 

Som členom Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Som členom výboru České společnosti pro Gestalt terapii

Som riadnym členom v České asociaci pro psychoterapii (ČAP)

 

Publikačná činnosť:


Kollár, P., Přenosilová, M. (2014). Gestalt přístup v párové terapii. In XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství (Sborník příspěvků).
 

Kontakt Boskovice

Image

Adresa

17. listopadu 25
Boskovice 680 01


Telefon

Mgr. Peter Kollár

+420 776 385 985

- - - - - - - - - - - - - -

PhDr. Veronika Ondrová

+420 776 572 112


e-mail

psychologicka.terapie@

seznam.cz

 

Kontakt Brno

Image

Adresa

Soběšická 151

Brno 638 00

 

Telefon

Mgr. Peter Kollár

+420 776 385 985


e-mail

psychologicka.terapie-brno@seznam.cz