Terapeuti

 

 

PhDr. Veronika Koch Ondrová

 

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nějakou dobu jsem žila a pracovala v Ostravě jako školní psycholožka a vyučující předmětu psychologie na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální, kde jsem vedla i zážitkové kurzy pro sociální pracovníky. Po té, co se mi narodil syn, jsem se vrátila zpět do svého rodiště. Po MD jsem díky svému původně pedagogickému vzdělání (absolventka SPgŠ Boskovice) pracovala 2,5 roku jako učitelka v mateřské škole, kde jsem si prohloubila svoji zkušenost s kontaktem s dětmi předškolního věku. V současné době krom soukromé psychologické praxe pracuji na jako psycholožka v Jihomoravských dětských léčebnách (Dětské léčebně Křetín, Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice a konzultačně v Dětské léčebně se speleoterapií Ostrov u Macochy). Angažuji se také v několika odborných společnostech (ČSGT, ČMPS, AKP, Obezitologická společnost – psychologická sekce). Nadále se ve svém oboru vzdělávám jak na odborných seminářích, konferencích a workshopech, tak i prostřednictvím komplexnějších kurzů a výcviků. Jsem zařazena v předatestační přípravě v rámci specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie. K mým pravidelným aktivitám patří také přednášková činnost, zejména týkající se problematiky dětské obezity. Společně s kolegou Petrem Kollárem se též podílím na vedení zážitkové praxe studentů psychologie.   

 

 

Kurzy a výcviky

 • Kurz primární prevence manželů Janíkových, školitel – Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc (2003)
 • Poradenské dovednosti I, školící středisko - Sdružení Podané ruce v Brně (2003)
 • Multidisciplinární vzdělávací kurz v oblasti drogových závislostí v rozsahu 160 hodin – školící středisko - Podané ruce v Brně (2005/2006)
 • Test stromu – projektivní technika, školitel Zdeněk Altman (2006)
 • Kresba postavy – projektivní technika, školitel Zdeněk Altman (2006)
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci v rozsahu 160 hodin, výcvik akreditovaný Českou asociací pracovníků linek důvěry, školitel – Sdružení Linka bezpečí Praha (2007)
 • Intervenční program pro školní psychology, metodiky prevence a výchovné poradce na téma Šikana, školitel – Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Poruba (2008)
 • Krátkodobý výcvik - Rodičovská edukativní terapie v rozsahu 51 hodin, akreditováno MŠMT (2014)
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii ukončený závěrečnou zkouškou v celkovém rozsahu 620 výcvikových hodin, školitel - Institut Dialog, Brno (2014)
 • Kurz Sandplaying – terapeutické pískoviště, akreditováno MŠMT (2015)
 • Školení v metodice behaviorální terapie obezity, společnost STOB (2015)
 • Školící a výcvikový kurz BSID – Vývojová škály Bayleyové, školitel - Testcentrum Hogrefe (2016)
 • Výcvik - Motivační rozhovory v rozsahu 60 hodin, akreditace MPSV, školitel Jan Soukup (2016)
 • Certifikovaný kurz Rorschachova metoda, ukončený zkouškou, školitel - PhDr. Anton Polák (2017)
 • Kurzy IKP - Institut klinické psychologie Praha (2016-2019): Vývojová psychopatologie, MMPI-II, Wechslerovy škály, Vývojové aspekty Rorschachovy metody a její využití u dětí 
 • Certifikovaný kurz Psychologická vývojová diagnostika - FN Brno (2018-2019) – ukončen zkouškou 
 • Absolventka postgraduálního výcviku Gestalt terapie dětí a adolescentů v celkovém rozsahu 232 hodin akreditovaný MŠMT, školitel - Institut pro výcvik v Gestalt terapii Praha (2016-2018)
 • QEC (2018) – seminář Melanie Salmon zaměřený na práci s tělem a energií

   

Publikační činnost

 • Ondrová, V. (2007). Hodnotové orientace klientů kontaktních center. In Heller, D., Mertin, V., Sobotková, I. Prožívání sebe a měnícího se světa (str. 56). Praha: UK
 • Novotný, J.S., Novotná V., Novotný Z. (2007). Perspektivy diagnostiky a terapie poruch okruhu FASD v rámci zdravotnického systému České republiky. Journal of FASD, 1(1)
 • Novotná, V., Novotný, J.S. (2007). Charakteristické a diagnostické znaky poruch okruhu FASD z pohledu různých oborů. Journal of FASD, 1 (2)
 • Novotná, V., Novotný, J.S. (2010). Šamani a děti květin – Za tajemstvím přitažlivosti psychedelik. In Machalová a kol. Dialógy o závislostiach (str. 103). Vydal Institut mezioborových studií Brno

 

 

Členství v odborných společnostech

Jsem členkou Českomoravské psychologické společnosti, České společnosti pro Gestalt terapii, Asociace klinických psychologů a psychologické sekce Obezitologické společnosti.

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Kollár

 

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

Narodil som sa v roku 1979. Po základnej škole a gymnáziu som v roku 2008 ukončil štúdium jednoodborovej psychológie na Fakulte sociálnych vecí a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hneď po štúdiu som 3 roky pracoval na Referáte poradensko-psychologických služieb v Trnave (v ČR má táto inštitúcia názov Manželská a rodinná poradna). Táto pozícia zahŕňala prácu s individuálnymi klientmi, pármi, poprípade s rodinou, ktorí prichádzali s rôznou problematikou z oblasti partnerskej, osobnostnej a výchovných problémov s mladistvými. V júli 2011 som sa presťahoval do ČR a zamestnal som sa v organizácii Spondea Brno, kde som v Intervenčnom centre pracoval s osobami ohrozenými domácim násilím a v Krízovom centre s deťmi a mladistvými do 26 rokov, poprípade s ich rodinami. Od začiatku roku 2013 som sa vrátil na svoje staronové pôsobisko, konkrétne do Manželské a rodinné poradny v Brne, kde som do roku 2019 v pozícii psychológa poskytoval individuálne, párové a rodinné terapie.

Od roku 2012 poskytujem psychoterapiu v súkromnej praxi v Boskovicích a od 2014 aj v Brne. Od roku 2016 poskytujem možnosti supervízie. 

Okrem spomínaného príležitostne lektorujem rôzne kurzy zamerané predovšetkým na oblasť osobnostného a sociálneho rozvoja človeka a vediem študentské praxe študentov psychológie.

 

 

Kurzy a výcviky

 • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii ukončený záverečnou skúškou Gestalt - psychoterapeut, v celkovom rozsahu 620 výcvikových hodin, školiteľ - Institut Dialog, Brno
 • Výcvik Supervízia v pomáhajúcich profesiách, ukončený záverečnou skúškou - Supervízor, v celkovom rozsahu 240 hodín, školiteľ - Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho seminára Párová terapia v Gestalt terapii 
 • Certifikát - 200 hodinový výcvik Poradenská propedeutika (akreditácia Asociáciou manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov SR)
 • Certifikát za absolvovanie výcviku Telefonická krízová intervencia pre deti v núdzi
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho seminára Skupinová dynamika a facilitácia skupinových procesov
 • Osvedčenie o absolvovaní lektorského výcviku v prevenčnom programe Povedz to priamo + supervízia 
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity Lektorské zručnosti
 • Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára Kariérne poradenstvo
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity Obchodovanie s ľuďmi
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity Rozvoj sociálnych kompetencií

 

 

Členstvo v odborných spoločnostiach

Som členom prezídia Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Som členom České společnosti pro Gestalt terapii

 

 

Publikačná činnosť:
Kollár, P., Přenosilová, M. (2014). Gestalt přístup v párové terapii. In XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství (Sborník příspěvků).
 

Kontakt Boskovice

Image

Adresa

17. listopadu 25
Boskovice 680 01


Telefon

Mgr. Peter Kollár

+420 776 385 985

- - - - - - - - - - - - - -

PhDr. Veronika Koch Ondrová

+420 776 572 112


e-mail

psychologicka.terapie@

seznam.cz

 

 

Kontakt Brno

Image

Adresa

Soběšická 151

Brno 638 00

 

Telefon

Mgr. Peter Kollár

+420 776 385 985


e-mail

psychologicka.terapie-brno@seznam.cz