Terapeuti v spolupráci

 

 

Mgr. Sylvie Fedorová

sylvie-fedorova-web

 

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Po absolvování studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem v listopadu 2015 začala pracovat na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno. Z počátku jsem působila na uzavřených odděleních kliniky specializujících se na léčbu pacientů s úzkostnými, afektivními poruchami, poruchami osobnosti a na pacienty s poruchami ze schizofrenního okruhu. Od roku 2018 pracuji na otevřeném terapeutickém oddělení Psychiatrické kliniky, které je primárně určeno pro pacienty s úzkostně-depresivními potížemi a taktéž pro léčbu poruch příjmu potravy. Mou náplní práce je vedení skupinové psychoterapie i klientů v individuální psychoterapii. Současně jsem zařazená do služeb na Krizovém centru, kde poskytuji krizovou intervenci ambulantně příchozím klientům.
V květnu 2021 jsem složila atestační zkoušku v oboru Klinická psychologie.

 

 

Kurzy a výcviky

 • European Summer Residential Gestalt Therapy Training Program, 63h, pod vedením Gestalt Associates Training Los Angeles (GATLA), 07/2019
 • Disharmonický vývoj osobnosti a psychosexuální vývoj a jeho odchylky
 • Institut klinické psychologie, lektor PhDr. Malá, 06/2019
 • Workshop: Využití experimentu v současné gestalt psychoterapii, 20h, lektor MUDr. Roubal, 02/2019
 • European Summer Residential Gestalt Therapy Training Program, 63h, pod vedením Gestalt Associates Training Los Angeles (GATLA), 07/2018
 • Workshop: Introductory Training in Gestlat Therapy with Children, 20h, lektor Lynn Stadler, LMFT, 06/2018
 • Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, Institut klinické psychologie, lektoři PhDr. Krejčířová, Mgr. Šnorek, PhDr. Malá, 01/2017-01/2018
 • Vývojová psychopatologie, Institut klinické psychologie, lektor PhDr. Malá, 03/2016-06/2016
 • Výcvik v Gestalt psychoterapii, 620h, Dialog – CZ GPTI; lektoři PhDr. Polák, MUDr. Rektor, MUDr. Fišerová, 03/2016-06/2021
 • MMPI-2, Institut klinické psychologie, lektor Mgr. Šnorek, 02/2016-01/2017
 • Základní kurz v Rorschachově metodě, 140h, lektoři PhDr. Polák, PhDr. Obuch, 12/2014-06/2016Členství v odborných společnostech
Jsem členkou České společnosti pro Gestalt terapii.
 
 

 

Mgr. Ivana Spillerová

 

Vzdelanie a pracovné skúsenosti
Vyštudovala som magisterskú jednooborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Som absolventkou výcviku v Gestalt psychoterapii pod záštitou Institutu Dialog. Pracovné skúsenosti som získavala počas štúdia ako terénna sociálna pracovníčka pri práci s ľuďmi s diagnostikovaným závažným duševným ochorením v rámci organizácie Práh jižní Morava. Po ukončení štúdia psychológie som nastúpila ako psychologička do Centra duševního zdraví Psychiatrické kliniky FN Brno. Mojou pracovnou náplňou boli predovšetkým systematické individuálne psychoterapie s dospelými s rôznymi psychiatrickými diagnózami (poruchy osobnosti, poruchy nálady, psychózy, závažné neurotické poruchy), facilitácia rodinných strenutí s klientami a ich rodinnými príslušníkmi, občasne aj psychologická diagnostika dospelých.
V roku 2021 som odišla z Centra duševního zdraví a aktuálne poskytujem individuálnu a párovú psychoterapiu v rámci PTP (Psychologická terapie a poradenství). Okrem toho pracujem ako psychologička v zdravotníctve v Dětské nemocnici FN Brno, kde vykonávam diagnostiku a podpornú psychoterapiu deťom a ich rodinným príslušníkom v rámci Kliniky dětské neurologie.

 

 

Kurzy a výcviky

 • špecializačná príprava v klinickej psychológii, 4. semester
 • dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii v rozsahu 620 hodín, výcvikový program akreditovaný ČPS ČLS JEP ( 2016 - 2021)
 • Základný kurz Rorschachovej metódy
 • kurz Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním
 • kurz Práce s klientami s duální diagnózou
 • kurz Případové a rodinné konference - setkání klienta, rodiny a odborníků
 • kurz Motivační intervence
 • kurz Dialektická behaviorální terapie (DBT)
 • kurz Základy krizové intervence v kontextu sociálních služeb
 • workshop Rodinná terapie jako dialogický tanec (Jaakko Seikkula)