Terapeuti v spolupráci

 

 

Mgr. et Bc. Kristýna Bizová

kristyna-bizova

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Vysokoškolské studium jsem absolvovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Německý jazyk a literatura a Sociální pedagogika a poradenství. Rozhodla jsem se v rámci své profese věnovat sociálnímu a terapeutickému směru. Německý jazyk a literatura mě dále provází jako koníček, a to zájmem o literaturu. Prošla jsem psychoterapeutickým výcvikem – přístup, který je zaměřený na člověka. Základem tohoto terapeutického směru je vztah terapeuta a klienta, orientace na přítomnost, důvěra v člověka a jeho potenciál změnit svůj život. Doprovázení klienta při jeho hledání a objevování vnímám jako dobrodružství a možnost setkání s druhým člověkem.
Životní zkušenosti čerpám především z mé rodiny a výchovy třech dětí. Profesní zkušenosti z různých oblastí práce s lidmi (kulturně a sociálně znevýhodněnými, lidmi s postižením, dětmi v nízkoprahových zařízeních). Nyní pracuji v organizaci Spondea v Krizové pomoci jako sociální pracovnice. Potkávám se zde s mnoha různými příběhy, které klienti zažívají v nepříznivých životních situacích. Pracuji zde převážně s dospělými klienty, páry i celými rodinami, poskytuji krizovou intervenci, poradenství i dlouhodobější provázení.

 

Kurzy a výcviky

  • Důvěra ve změnu, trauma v kontextu biosyntézy. Český institut biosyntézy z.ú., Na Mičánce 32, Praha 6 160 00
  • Biosyntéza pro práci s dětmi. Český institut biosyntézy z.ú., Na Mičánce 32, Praha 6 160 00
  • Práce s rodinou v Adlerovském duchu. Mansio v.o.s., třída Kpt. Jaroše č.1936/19, Brno 602 00
  • Kurz rodinného poradenství, Prev-centrum z.ú., Meziškolská 1120/2, Praha
  • Základní část psychoterapeutického výcviku, Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta. Český institut PCA, Šujanovo nám. 3, Brno 602 00
  • Supervizní část psychoterapeutického výcviku, Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta. Český institut PCA, Šujanovo nám. 3, Brno 602 00
     

 
 

PhDr. Mgr. Petr Vajda, Ph.D.

petr-vajda-web

 

 

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Studium psychologie jsem zakončil Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Na stejné univerzitě jsem vystudoval také kinantropologii. V současné době jsem ve víceletém výcviku v kognitivně behaviorální terapii pod Odyssea - Mezinárodním institutem KBT. Od roku 2019 jsem se ve své praxi věnoval práci se sportovci, se kterými jsem nejčastěji řešil témata úzkostí, obav z vlastního selhání v různých oblastech, vztahu k tobě sama nebo rodinných vztahů. V současnosti již pracuji se širší klientelou i mimo sportovní prostředí. Mimo praxi také přednáším studentům psychologie na Filozofické fakultě MUNI. A externě se věnuji vědecko-výzkumné činnosti v oblasti psychologie, pohybu a zdraví.